BRF Sörgården

Styrelse – och förtroendevalda

Styrelsen i BRF Sörgården har åtta ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöterna väljs till styrelsen på den årliga föreningsstämman.
Mandattiderna ligger så att halva styrelsen väljs om varje år.

Ordinarie styrelsemöte ligger andra onsdagen i varje månad.

Styrelse och förtroendevalda har nedanstående sammansättning: 2021/2022

 

Styrelse:

Ordförande Omar Ansara Sörgårdsvägen 10
Vice Ordförande/Föreningslokal Georges Sehdo Sörgårdsvägen 8
Sekreterare Paul Johansson Sörgårdsvägen 12
l
Ledamot Ekonomi Marco Katajisto Sörgårdsvägen 8
Yttre Miljö/Fastighetsansvarig Magnus Lundström Sörgårdsvägen 4

Valberedningen:

Sammankallande Anette Härö Sörgårdsvägen 4
Mats Olausson Sörgårdsvägen 8
Anmarie Klages Sörgårdsvägen 6