BRF Sörgården

Svar på dina frågor

På den här sidan kommer vi att lägga ut svaren på vanligt förekommande frågor.

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W Å 

A

Andrahandsuthyrning

Ni fyller i blanketter som lämnas till styrelsen för godkännande.  Blanketterna finns färdiga under blanketter här på hemsidan.

Styrelsen godkänner max ett år i taget.

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka ansökan om andrahandsuthyrning.

Avgift (hyra)

Kontakta förvaltaren för avifrågor.

Denna betalas alltid i förskott och enligt förfallodatum som visas på avgiftsavin

B

Balkonglådor

Balkonglådor eller liknande skall placeras på insidan av balkongräcket så att de inte kan falla ned på förbipasserande.

Barnvagn

Du får inte placera din barnvagn i trappuppgångarna, den skall vara fri från allt brandfarligt material.

Barnvagnen placeras i barnvagnsförrådet i trappuppgångens entré.

C

Cyklar

Cykelrum finns separat i källaren på varje hus. För att underlätta när man tar in/ut cyklar via dörren går det att ställa upp dörren manuellt.

OBS! Kontrollera att dörren stängs ordentligt.

 

D

Digitalboxar

Två stycken tillhör lägenheten och skall kvarlämnas vid överlåtelse.

TV-box saknas i min lägenhet, var får jag tag i en ny och vad kostar den? Maila styrelsen

Telia är leverantör av digital-TV via fiber, och vi har TV-paket stor.

För aktuellt kanalutbud se telias hemsida.

Man har sin egen identifikationskod och kontrollkod , har du tappat bort denna så kan du få denna av styrelsen.

 

E

Expedition

BRF Sörgårdens expedition finns på Sörgårdsvägen 7 (i övre parkeringsgaraget). Där finns en brevlåda om du vill kontakta styrelsen via brev.

Styrelsen träffar medlemmarna första måndagen i månaden mellan 19.00 – 20.00 på expeditionen. EJ JULI och AUGUSTI.

F

Filter

Filter till köksfläkten lämnas ut på expeditionen första måndagen i månaden.

Fläktar

Viktigt att tänka på om ni ska byta köksfläkt. Sätter man in fel fläkt påverkar det ventilationen i hela huset.
För högt flöde orsakar högre energiförbrukning, undertryck, dragiga lägenheter samt kan orsaka lukter från slitsar, vattenlås mm.

Det måste vara en Alliance Lägenhet (ej villa) för att den skall vara godkänd.

Nedan följer några exempel på godkända fläktar,

  • Franke 240-10 Alliance
  • Franke 724-10 Alliance
  • Franke 774-10 Alliance
  • Franke 784-10 Alliance

 

Ett annat alternativ är att sätta in en Sirrus Automatspjäll, som möjliggör anslutning av alla typer av köksfläktar – oavsett fabrikat – till ett mekaniskt ventilationssystem.

 

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att man har rätt spisfläkt.

Färg balkongräcke

Färg till föreningens balkongräcke kan hämtas på expeditionen första måndagen i månaden. (EJ juli och augusti)

Föreningens gemensamma lokal

Lokalen är belägen på Sörgårdsvägen 7 (bredvid expeditionen i övre garaget)

Pris se fliken prislista.

Du bokar lokalen via Jessica Wallgren (suppleant i styrelsen) info@brfsorgarden.com

När du vill hyra lokalen skicka följande information:

– Lägenhetsnummer, medlem/ägare av lägenheten är alltid ansvarig för lokalen.

– Önskat datum – lokalen är inte hyrd, förrän Jessica har bekräftat via mejl att lokalen är bokad.

Information kring hyra av lokalen:

Vem får hyra lokalen?

Samlingslokalen får endast hyras ut till medlemmar i bostadsrättsföreningen Sörgården i Bohus.

Hyra och/eller deposition

Bokning/avbokning av lokal görs till ansvarig styrelsemedlem via info@brfsorgarden.com. En hyresavgift på 300 kr kommer läggas på din avgift. Nyckel hämtas hos ansvarig styrelsemedlem. Detta görs vid lokalen, samtidigt som en genomgång av lokalen sker. Uthyrningsregler ska efterlevas och lokalen återfinns hel och välstädad.

Lämna tillbaka nyckel

Efter nyttjande av lokalen skall nyckeln återlämnas nästkommande dag senast kl 12.00 eller efter överenskommelse med uthyraren. Kontraktsinnehavaren ansvarar för att reglerna följs.

Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

– Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljud ej stör grannar.

– Det är inte tillåtet att häfta eller tejpa på väggar eller tak.

– Djur får inte medtagas till lokalen.

– Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är förbjuden.

– Övernattning i lokalen är förbjuden.

– Parkering skall ske på anvisad gästparkering och inte utanför lokalen.

– I lokalen får det vistas max 60 personer (inklusive barn).

Obs! Förbrukningsvaror ingår ej i hyran. T.ex. toalettpapper, diskmedel  (till diskmaskinen erhålles diskmedelstabletter får du vid upphämtning av nyckel) o. dyl.

Städning

Ställ i ordning möbler fint och snyggt. Diska och lämna tillbaka inventarier på rätt plats. Lokalen skall lämnas välstädad. Ytor ska dammsugas och våttorkas. Sopor skall tas omhand och slängas i ditt sopnedkast och återvinnas. Töm kylskåp efter användning och torka ur det. Fönster och dörrar skall lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Kontraktsinnehavaren hålls ekonomiskt ansvarig för kostnaden att anlita en städfirma om städningen är undermålig.

Skadegörelse

Kontraktsinnehavaren förbinder sig att omedelbart informera styrelsen om skador i lokalen eller inventarier. Upptäcks skador eller brister måste styrelsen kontaktas omedelbart. Kontraktsinnehavaren är vidare ansvarig för att lokalen och inventarier hålls i bra och oskadat skick. Uppkommen skada skall ersättas av kontraktsinnehavaren.

Personliga tillhörigheter

Bostadsrättsföreningen Sörgården och styrelsen ansvarar ej för kontraktsinnehavarens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, ej heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

Regelbrott

Vid regelbrott får ej lokalen hyras igen

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

 

Förråd

För att hyra ett extra förråd, kontakta förvaltaren.

Försäkring

Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv hemförsäkring för sin lägenhet och det egna bohaget. OBS! Bostadsrättstillägget behövs ej då föreningen kollektivt har handlat upp detta.

G

Garage

För att hyra garageplats kontakta förvaltaren.

Fjärrkontroll till garaget beställs via förvaltaren och utlämnas på expeditionen av styrelsen första måndagen i månaden.

Grannar

Om du har en granne som stör är det viktigt att under ett par veckor observera och notera störningarna, och sedan överlämna det till förvaltningen. Det kommer sedan att ligga som underlag för vidare åtgärder. I noteringarna är det viktigt att det framgår datum, tidpunkt och form av ljud.

H

Hissen

Felanmäl trasig hiss till förvaltaren.

Husdjur

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar, trottoarer eller vara grönområden. Det ligger alla djurägare att plocka upp efter sina djur från våra gemensamma ytor och lägga detta i en plastpåse som binds ihop innan man lägger den i papperskorg. Genom att visa hänsyn och omdöme kan vi alla njuta av vårt fina område!

I

Informationsbrev

Styrelsen publicerar informationsbrev här på hemsidan i januari mars, juni, september och december och på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

 

J

Julgran

Julgranar ställs ut vid varje hus i början på december varje år.

Din förbrukade julgran slänger du på återvinningscentralen Sörmossen uppe i Jennylund, här i Bohus. För öppettider besök kommunens hemsida ale.se.

K

Kattrappa

Kattrappa får ej monteras via balkongräcket. Detta för att undvika att skadedjur tar sig in i fastigheten.

Köksfläkt

Filter till köksfläkten lämnas ut på expeditionen första måndagen i månaden.

M

Mattor

Mattor får ej tvättas i föreningens tvättmaskiner.

Mattor kan piskas på piskställningarna utanför husen, mellan 08.00 –  20.00 (söndagar 12.00 – 20.00).

N

Nyckel

Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för sina egna nycklar, och nya beställs via förvaltaren och hämtas på Kungälvs lås.

Nyttjande

Lägenheten får endast användas till det ändamål som anges i upplåtelseavtalet, det vill säga bostad.

O

Ohyra – skadedjur

Om du upptäcker ohyra i fastigheten felanmäl omgående detta till förvaltaren.

P

Parabol

Parabolen skall placeras så att den är innanför balkonräcket så att den inte kan falla ned på förbipasserande.

Parkeringsplats

För att hyra parkeringsplats kontakta förvaltaren.

R

Renovering

Gyllene regeln vid både större och mindre renovering är att inte borra/ spika/slipa i golv eller väggar efter kl. 19:00. Man skall visa hänsyn till sina grannar och informera i trapphus om man skall göra en större renovering. Man får absolut inte stänga av inkommande vatten utan att informera i god tid, och då under en väldigt kort tid så man kan fälla in egna avstängningsventiler. Vid utbyte av kök får man ej installera en så kallad villafläkt (spisfläkt med fläktmotor) då man äventyrar funktionen i det centrala frånluftssystemet. Vid osäkerhet tag kontakt med förvaltare eller styrelse.

Vid rörläggeriarbeten måste en auktoriserad VVS-firma med ”säker vatten certifikat” anlitas.

Om man byter golv i badrum måste man kontakta förvaltare/styrelse. Är golvbrunn ej bytt byter föreningen den, detta för att garanti gentemot svensk rörinfodring ska gälla. Kostnaden för brunnsbytet står föreningen för.

Man får absolut inte börja riva väggar utan kunskap. Vissa väggar har en bärande funktion.

Trapphus och andra allmänna utrymmen får inte användas för byggmaterial.

 

 

Rökning

Rökning är inte tillåtet inomhus i gemensamma utrymmen.

Vänligen respektera avståndet för rökning vid entréerna.

Det är inte tillåtet att slänga fimpar från balkongerna då detta kan skapa bränder samt träffa förbipasserande.

S

Sopsortering

Föreningen uppmuntrar all sopsortering och återvinningsstation för papper, kartong, plast, glas (ofärgat och färgat), metall, textilier och batterier finns utanför Sörgårdsvägen 10. Om denna används av alla medlemmar sparar vi på renhållningstaxan.

Grovsopor hänvisas till återvinningscentralen Sörmossen, Jennylund, Bohus för mer information besök Ale kommuns hemsida, ale.se.

 

T

Tvättmaskin

All utrustning i tvättstugan felanmäles via flik till vänster felanmälan.

Tvättmaskinen i din lägenhet äger du själv och är ditt ansvar.

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i varje hus i föreningen. Du bokar din tvättid med ditt tvättlås. Det skall finnas ett tvättlås med föreningens lägenhetsnummer på i din lägenhet när du flyttar in. Saknar du tvättlås, gör en felanmälan.

Tvättstugeregler finns i tvättstugan, där finns även information om vilka tvättider som gäller.

Tätningslister

Tätningslister till föreningens fönster lämnas ut på expeditionen första måndagen i månaden.

U

Utemiljö

Var aktsam om vår utemijö och felanmäl om du ser något som behöver åtgärdas.

V

Verktyg

Föreningen har inga verktyg att låna ut.

Värdet på din lägenhet

Värdet på din lägenhet kan endast uppskattas av en fastighetsmäklare

W

Wifi

Föreningen har ingen gemensam Wi-Fi, varje medlem får ha egen bredbandsuppkoppling.

Å

Återvinningskort

Återvinningskort till kommunens återvinningscentral Sörmossen, Jennylund i Bohus beställes via kommunens hemsida ale.se.