BRF Sörgården

Renovering

Det här gäller för dig som skall renovera:

Gyllene regeln vid både större och mindre renovering är att inte borra/ spika/slipa i golv eller väggar efter kl. 19:00. Man skall visa hänsyn till sina grannar och informera i trapphus om man skall göra en större renovering. Man får absolut inte stänga av inkommande vatten utan att informera i god tid, och då under en väldigt kort tid så man kan fälla in egna avstängningsventiler. Vid utbyte av kök får man ej installera en så kallad villafläkt (spisfläkt med fläktmotor) då man äventyrar funktionen i det centrala frånluftssystemet. Vid osäkerhet tag kontakt med förvaltare eller styrelse.

Vid rörläggeriarbeten måste en auktoriserad VVS-firma med säker vatten certifikat anlitas.

Om man byter golv i badrum måste man kontakta förvaltare/styrelse. Är golvbrunn ej bytt byter föreningen den, detta för att garanti gentemot svensk rörinfodring ska gälla. Kostnaden för brunnsbytet står föreningen för.

Man får absolut inte börja riva väggar utan kunskap. Vissa väggar har en bärande funktion.

Trapphus och andra allmänna utrymmen får inte användas för byggmaterial.