BRF Sörgården

Villkorsändring av lån

Publicerad av Stefan de Zwart

Ett utav våra lån skall villkorsändras inom en 2-veckorsperiod. Styrelsen förhandlar med Swedbank, och som det ser ut just nu kommer vi att gå från en ränta på 6,2% till förhoppningsvis en bra bit under 3%. Sedan kommer ett annat lån att omförhandlas i April. Där ska vi också se till att få bästa villkor. Vi ser över alla våra kostnader, där är lånen en del.