BRF Sörgården

Motioner till föreningstämma

Publicerad av Stefan de Zwart

Årsstämman närmar sig och det är en möjlighet för dig som medlem att påverka ditt boende!

 Datum för årets stämma är satt till den 19 maj.

Motioner

Till föreningsstämman kan medlemmar lämna in förslag och motioner. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut. Sista datum för inlämnande av sådana förslag finns angiven i förenings stadgar (§38).

Hur skall en motion se ut?

En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor på stämman, till exempel om det är något du vill ändra på. Motioner ska främst behandla mer övergripande frågor. Frågor som kan ställas till styrelsen direkt och där styrelsen utan stämmobeslut kan införa eller åtgärda olika problem/frågor ställs med fördel direkt till styrelsen under det löpande året.
En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande samt vara undertecknad.

*  Skriv tydlig vad ärendet handlar om och vad du önskar.

*  Avsluta motionen med att i en ATT-sats föreslå ett beslut som du tycker stämman ska ta,
till exempel: av denna anledning vill jag att stämman beslutar……

*  Skriv under motionen med ditt namn, adress samt lägenhetsnummer.

Posta eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på Sörgårdsvägen 7, senast den 1 mars 2020.

Med vänliga hälsningar Styrelsen BRF Sörgården.