BRF Sörgården

lokalen

Publicerad av Stefan de Zwart

Det har påbörjats en renovering av festlokalen i övre garagebyggnaden. I första etappen skall köket bytas ut. Rivning har påbörjats. Frågor om uthyrning och annat besvaras av Karin Winblad i styrelsen. Senare ska även tak o belysning moderniseras.