BRF Sörgården

Inglasning av balkonger

Publicerad av Stefan de Zwart

Balkonginglasningarna är läget följande. Vi ska lämna in en bygglovsansökan. Har i veckan fått fasadritningar. Kommunens avdelning för samhällsbyggnad är positiva, men det mycket mer jobb än vad vi hade räknat med. För det första skall vi ha en extra stämma där medlemmarna får säga sitt i denna fråga. Är över 50% för inglasning kommer vi att köra vidare. Datum för extra stämma kommer snart.