BRF Sörgården

Höstnyheter

Publicerad av Stefan de Zwart

Ny förvaltare efter årsskiftet blir SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum). Mer info kommer i trapphus. Gå in på www.sbc.se  och titta runt. Efter många års samarbete med Afab, är det bra för bägge parter med en nystart.

Inglasningarna är färdiga, slutbesiktningarna är gjorda. Är det något som inte funkar kontaktar ni Alulux direkt. Nu är det detta fabrikat som gäller, Windoor system 410, ingen annan inglasning är godkänd i Brf Sörgården. Vi rekommenderar att installationen ska ske av Alulux, då monteringen måste utföras av ett auktoriserat företag.

Uppgraderingen av hemsidan släpar efter, styrelsen har för avsikt att rätta till brister löpande. Påminner om att någon i styrelsen sitter i expeditionen, varje första onsdag i månaden, mellan 18:00-19:00. Nästa gång blir det då, ons. den 6/ 11.