BRF Sörgården

Grönt varmvatten – Läckage från Fjärrvärmen

Publicerad av Stefan de Zwart

Hej!

Några av er har säkert uppmärksammat att det tar lång tid att få fram kallvatten samt att varmvattnet är missfärgat (grönfärgat). Orsaken till detta är att det pågår ett läckage i fastighetens undercentral i värmeväxlaren som skapar varmvatten via Göteborg Energi´s värmedistribution. Färgämnet som man kan uppfatta är Pyranin och är ett livsmedel klassat färgämne som används för att kunna spåra läckage. Färgämnet är i sig ofarligt.

Felet är felåterfört till Göteborg Energi och en tekniker har varit på plats idag och det har visat sig att det kommer att krävas ett mer omfattande arbetet för att åtgärda bekymret. Stora delar av anläggningen kommer att behöva bytas och därmed är det dessvärre leveranstid på arbetet, (ca 2 veckor).

Under denna tiden kan alltså en missfärgning finnas i varmvattnet. Kallvatten kan användas precis som vanligt, det kan dock vara så att man får spola lite längre innan vattnet blir kallt/ofärgat. Nedan följer lite mer info taget från Mölndals Energi gällande denna typ av bekymmer, vänligen följ dessa:

*****************************************************************

”Vattnet i fjärrvärmeledningarna kan vara grönt, det beror på att vattnet är färgat med färgämnet Pyranin. Det är ett rent färgämne med grön färg och fluorescerande egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Färgämnet används inom energisektorn för att spåra läckor i fjärrvärmesystem, det är en metod som har använts sedan slutet av 80-talet.

Det kan se läskigt ut men färgämnet Pyranin är inte giftigt och produkten är livsmedelsklassad. I den koncentration som Pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig. Det kan ändå vara bra att tänka på följande om du har fått grönt vatten:

* Spola kallvatten en stund innan vattnet används
* Drick inte varmvattnet
* Använd inte varmvattnet i matlagning
* Det är helt ok att duscha, tvätta händer och disk”

*****************************************************************

 

Mer info kommer att komma då det är dags för byte av anläggningen i er undercentral, vattnet kommer då att behöva vara avstängt under 1 arbetsdag.

 

Mvh // Styrelsen, BRF Sörgården