BRF Sörgården

Extrastämman

Publicerad av Stefan de Zwart

På stämman den 3/4 beslutade föreningen att medlemmar får glasa in sin balkong. Men endast med den leverantör som styrelsen anser vara lämpligast för våra balkonger. Info kommer löpande här och i respektive trapphus.