BRF Sörgården

Blandat

Publicerad av Stefan de Zwart

Lite info, vi håller på och rättar till dräneringen från fotbollsplan. Det kommer att bytas ut en del rör, eventuellt behöver även

något träd tas bort, pga. att rötterna tränger in i rören.

Årets stämma blir i slutet av Maj, datum för inlämning av motioner kommer i upp i nästa vecka .

Hoppas att ni tycker att det funkar med den nya förvaltningen. Vi tycker att SBC med hjälp av Esplanad sköter det mycket bra. Är det något ni inte tycker fungerar kan ni alltid mejla styrelsen@brfsorgarden.com så styr vi upp det efter bästa förmåga. Vill påminna om att betala månadsavgiften i tid.