BRF Sörgården

Årsmöte

Publicerad av Stefan de Zwart

Kära medlemmar.

Föreningens årsstämma hölls igår den 21 Maj i föreningslokalen utav

stämmoordförande Ann-Christin Appelgren från Bostadsrätterna

29 röstberättigade personer kom för att delta i detta möte.

Stämman valde att utöka styrelsen till 7 personer och antalet suppleanter till 3 personer,
och valde in Roland Johansson och Kenny Luukinen till styrelsen.

 

Stamma

Stämmosekreterare Mats Olausson tillsammans med Stämmoordförande  Ann-Christin Appelgren