BRF Sörgården

Tvättstuga

Publicerad av Stefan de Zwart

Det finns en tvättstuga i varje hus i föreningen. Du bokar din tvättid med ditt tvättlås. Det skall finnas ett tvättlås med föreningens lägenhetsnummer på i din lägenhet när du flyttar in. Saknar du tvättlås, gör en felanmälan.

Tvättstugeregler finns i tvättstugan, där finns även information om vilka tvättider som gäller.