BRF Sörgården

Parabol

Publicerad av Stefan de Zwart

Parabolen skall placeras så att den är innanför balkonräcket så att den inte kan falla ned på förbipasserande.