BRF Sörgården

Nyttjande

Publicerad av Stefan de Zwart

Lägenheten får endast användas till det ändamål som anges i upplåtelseavtalet, det vill säga bostad.