BRF Sörgården

Föreningens gemensamma lokal

Publicerad av Stefan de Zwart

Lokalen är belägen på Sörgårdsvägen 7 (bredvid expeditionen i övre garaget)

Pris se fliken prislista.

Du bokar lokalen via Jessica Wallgren (suppleant i styrelsen) info@brfsorgarden.com

När du vill hyra lokalen skicka följande information:

– Lägenhetsnummer, medlem/ägare av lägenheten är alltid ansvarig för lokalen.

– Önskat datum – lokalen är inte hyrd, förrän Jessica har bekräftat via mejl att lokalen är bokad.

Information kring hyra av lokalen:

Vem får hyra lokalen?

Samlingslokalen får endast hyras ut till medlemmar i bostadsrättsföreningen Sörgården i Bohus.

Hyra och/eller deposition

Bokning/avbokning av lokal görs till ansvarig styrelsemedlem via info@brfsorgarden.com. En hyresavgift på 300 kr kommer läggas på din avgift. Nyckel hämtas hos ansvarig styrelsemedlem. Detta görs vid lokalen, samtidigt som en genomgång av lokalen sker. Uthyrningsregler ska efterlevas och lokalen återfinns hel och välstädad.

Lämna tillbaka nyckel

Efter nyttjande av lokalen skall nyckeln återlämnas nästkommande dag senast kl 12.00 eller efter överenskommelse med uthyraren. Kontraktsinnehavaren ansvarar för att reglerna följs.

Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

– Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljud ej stör grannar.

– Det är inte tillåtet att häfta eller tejpa på väggar eller tak.

– Djur får inte medtagas till lokalen.

– Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är förbjuden.

– Övernattning i lokalen är förbjuden.

– Parkering skall ske på anvisad gästparkering och inte utanför lokalen.

– I lokalen får det vistas max 60 personer (inklusive barn).

Obs! Förbrukningsvaror ingår ej i hyran. T.ex. toalettpapper, diskmedel  (till diskmaskinen erhålles diskmedelstabletter får du vid upphämtning av nyckel) o. dyl.

Städning

Ställ i ordning möbler fint och snyggt. Diska och lämna tillbaka inventarier på rätt plats. Lokalen skall lämnas välstädad. Ytor ska dammsugas och våttorkas. Sopor skall tas omhand och slängas i ditt sopnedkast och återvinnas. Töm kylskåp efter användning och torka ur det. Fönster och dörrar skall lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Kontraktsinnehavaren hålls ekonomiskt ansvarig för kostnaden att anlita en städfirma om städningen är undermålig.

Skadegörelse

Kontraktsinnehavaren förbinder sig att omedelbart informera styrelsen om skador i lokalen eller inventarier. Upptäcks skador eller brister måste styrelsen kontaktas omedelbart. Kontraktsinnehavaren är vidare ansvarig för att lokalen och inventarier hålls i bra och oskadat skick. Uppkommen skada skall ersättas av kontraktsinnehavaren.

Personliga tillhörigheter

Bostadsrättsföreningen Sörgården och styrelsen ansvarar ej för kontraktsinnehavarens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, ej heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

Regelbrott

Vid regelbrott får ej lokalen hyras igen

Med vänlig hälsning Styrelsen