BRF Sörgården

Grannar

Publicerad av Stefan de Zwart

Om du har en granne som stör är det viktigt att under ett par veckor observera och notera störningarna, och sedan överlämna det till förvaltningen. Det kommer sedan att ligga som underlag för vidare åtgärder. I noteringarna är det viktigt att det framgår datum, tidpunkt och form av ljud.