BRF Sörgården

Försäkring

Publicerad av Stefan de Zwart

Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv hemförsäkring för sin lägenhet och det egna bohaget. OBS! Bostadsrättstillägget behövs ej då föreningen kollektivt har handlat upp detta.