BRF Sörgården

Balkonglådor

Publicerad av Stefan de Zwart

Balkonglådor eller liknande skall placeras på insidan av balkongräcket så att de inte kan falla ned på förbipasserande.